Mk Telemark
Mk_Telemark
TELEMARK I DET GRØNNE SKIFTET
- Notat om internasjonale og nasjonale trender og muligheter for grønn vekst i Telemark

Oppdragsgiver: Fellessekretariatet for nettverkene Telemark Offshore, Teknologinettverk Telemark og IndustriCluster Grenland.
Utført: 2016

Bergfald Miljørådgivere har utarbeidet et notat om Telemarks muligheter i det grønne skiftet. Vi har beskrevet internasjonale megatrender, nasjonale satsinger og utviklingstrekk og vi har sett nærmere på Telemarks naturgitte, kulturelle og industrielle forutsetninger.

I notatet har vi beskrevet bransjer og konkrete muligheter der næringslivet i Telemark kan posisjonere seg.

KONTAKTPERSON