Logg inn: miljøregler.no
Ba Odd 2
Ba_Odd_2
Ba_Odd_1
SMART KAMP - SAMSPILL FOR MINDRE UTSLIPP
- Odds Ballklubb

Oppdragsgiver: Odds Ballklubb
Utført: 2013–2014

Bergfald Miljørådgivere var prosjektleder for Odd Ballklubbs reisevaneprosjekt i 2013 og 2014. Det er første gang man har brukt en fotballklubb som kanal for endring av reisevaner og økt miljøengasjement på en slik måte.

Smart Kamp-prosjektet realiserte miljøtiltak og bidro til å endre transportmiddelbruk gjennom å koble fotball, entusiasme, humor og praktisk tilrettelegging.

KONTAKTPERSON
Tone Skau Jonassen

Tone Skau Jonassen

T: +47 92 05 26 68