Logg inn: miljøregler.no
Barnebalder Donald Tett
Barnebalder_donald_tett
PLAST OG BÆREKRAFT

Oppdragsgiver: Egmont Kids Meda
Utført: 2019

Egmont Kids Media ønsker en mer bærekraftig bruk av plast i forbindelse med salg og distribusjon av bladene sine.

Bergfald Miljørådgivere har laget et notat der vi presenterer de viktigste problemstillingene knyttet til plast. Vi har blant annet kartlagt tilbydere av bioplast og gjenvinnbar plast. Og vi tilbyr konkrete råd til en mer bærekraftig bruk av plast i framtiden.

KONTAKTPERSON