Logg inn: miljøregler.no
Svanemerket Trykkeri Konsis
Svanemerket-trykkeri-Konsis
SVANEMERKING AV TRYKKERITJENESTE
- Konsis Grafisk

Oppdragsgiver: Konsis Grafisk
Utført: 2015

Konsis er en en totalleverandør av grafiske tjenester og produkter. Virksomheten tilbyr skreddersydde grafiske løsninger av høy kvalitet for ulike selskaper i en rekke bransjer. Konsis tilbyr Svanemerkede trykkeritjenester som del av sin virksomhet.

Bergfald Miljørådgivere ble våren 2015 hyret inn for å hjelpe Konsis med å fornye sitt Svanemerke. Arbeidet besto i å dokumentere og gjennomføre nødvendige tiltak for å tilfredsstille Nordisk Miljømerking sine strenge miljøkrav med hensyn til valg av papir og andre råvarer, samt håndtering av kjemikalier, løsemidler og fargestoffer. Bergfald Miljørådgivere gjennomførte også en energivurdering i henhold til standarden ISO 5001, for å gi Konsis et godt grunnlag for videre energiledelse.

Konsis Grafisk fikk godkjent fornyelse av sin lisens sommeren 2015.

KONTAKTPERSON
Gaute Hauglid-Formo

Gaute Hauglid-Formo

T: +47 91 61 35 41