Logg inn: miljøregler.no
Kartlegging Av Naturmangfold 2
Kartlegging-av-naturmangfold-2
KARTLEGGING AV NATURMANGFOLD

Oppdragsgiver: Borteid Eiendom AS
Utført: 2018

I forbindelse med utbygging av et mindre hyttefelt utenfor Kagerø var det knyttet krav i reguleringsbestemmelsene til at området skulle undersøkes med tanke på naturmangfold. Bergfald Miljørådgivere ble engasjert for å gjøre en vurdering av hvilke arter og økosystemer som ville bli berørt innenfor planområdet, samt å gjøre en vurdering av den samlede belastningen fra tiltaket på naturmangfoldet.

KONTAKTPERSON
Sara Alainezhad Kjærvik

Sara Alainezhad Kjærvik

T: +47 97 71 90 53