Logg inn: miljøregler.no
Oed
Oed
GUIDE FOR BÆREKRAFTIG EMBALLASJE

Oppdragsgiver: Orkla
Utført: 2016

Bergfald Miljørådgivere har bistått Orkla med å lage en guide for design av bærekraftig emballasje. Hensikten med guiden var å gi Orklas emballasjedesignere en rask og enkel innføring i de viktigste aspektene de bør ta med i betraktning for å redusere miljøbelastningen fra emballasjen de designer.

Guiden var bygget opp rundt de ulike fasene i livsløpet til emballasjen. Resultatet av guiden var en video-presentasjon til internt bruk i Orkla.

KONTAKTPERSON
Dr. Johannes Daae

Dr. Johannes Daae

T: +47 99 00 53 56