Logg inn: miljøregler.no
Fu Avfalltilressurs 1
Fu_Avfalltilressurs_1
FRA AVFALL TIL RESSURS: ALTERNATIV BRUK AV STØPERISAND
- Utredning for støperibransjen

Oppdragsgiver: Norsk Industri, Ulefos Jernværk, Norse Metal, Mandal Castings, Hamjern AS, Furnes Jernstøperi, Frekhaug Stål.
Utført: 2015

Gjennom mange år har Bergfald Miljørådgivere samarbeidet tett med flere selskaper innen støperibransjen. Dette førte til et felles prosjekt hos syv støperier i regi av Norsk Industri der vi utredet mulighetene for å løse bransjens felles avfallsproblem: brukt støperisand. Denne sanden inneholder liten eller ingen forurensning, men blir i norsk lov definert som et avfall, noe som igjen fører til at selskapene må betale penger for å deponere noe som kan være et verdifullt råmateriale i andre prosjekter. Prosjektet hadde to faser der vi i den første fasen utredet alle tenkelige bruksområder for sanden og den andre var en juridisk vurdering av mulighetene til å bruke den. Prosjektet munnet ut i to rapporter som er grunnlaget for selskapenes videre individuelle arbeid for å gjenbruke dette materialet. Bergfald Miljørådgivere bistår selskapene ved behov i den prosessen.

KONTAKTPERSON