Logg inn: miljøregler.no
Ba Kebonybruker
Ba_Kebonybruker
BRUKERUNDERSØKELSE
- Kebony

Oppdragsgiver: Kebony
Utført: 2016

Bergfald gjennomførte høsten 2016 en studie for å kartlegge årsaker til at sluttbrukere og snekkere valgte, eller ikke valgte, Kebony produkter når de skulle velge materiale til et prosjekt. Studien ble gjennomført ved korte, strukturerte intervjuer og ble utført hos Maxbo Hvam. Resultatet fra studien identifiserer et antall områder hvor Kebony trenger å legge mer fokus, oppklare misforståelser eller feilinformasjon, og generelt bidrar til at Kebonys utviklings- og markedsføringsarbeid er informert om kundenes prioriteringer.

KONTAKTPERSON
Dr. Johannes Daae

Dr. Johannes Daae

T: +47 99 00 53 56