Logg inn: miljøregler.no
Forbo Rapport

Gulv som tåler en (miljø)støyt

Når du skal legge nytt gulv og lurer på hvilke belegg som gjør minst mulig skade på miljøet for minst mulig penger, så kan denne sammenlikningen hjelpe deg.

På oppdrag fra Forbo Flooring Systems har Johannes Daae og Gaute Hauglid-Formo fra Bergfald Miljørådgivere utarbeidet en rapport som viser miljøbelastning og kostnader for gulvbelegg og tepper. Rapporten tar for seg områdene klimagassutslipp, energiforbruk, helse og livsløpskostnader (LCC).

Rapporten tar utgangspunkt i ulike gulvbelegg; linoleum, homogen PVC, heterogen PVC, gummi, PVC-Fritt, vevde og tuftede teppefliser og vevd og tuftet banevare. Sammenlikningen baserer seg på offentlig tilgjengelige, ikke-produsentspesifikke EPDer, utført i henhold til EN 15804.

Tall for klimagassutslipp viser at linoleum kommer best ut i sammenliningen, mens teppene har størst miljøfotavtrykk, både på kort og lang sikt:

Hvis du for eksempel skal bygge eller pusse opp et kontorbygg på 10.000 m2, så får du altså mye igjen på å legge linoleum. Beregningene viser at i løpet av 60 år vil du spare hele 119 millioner kroner, 3,3 millioner kWh og 850 000 CO2-ekvivalenter sammenliknet med vevde teppefliser.

Hele rapporten finner du her.