Logg inn: miljøregler.no
Rappport Marit

Gjenvinning av sjeldne jordarter

Hvert år bruker verden cirka 160.000 tonn sjeldne jordarter (REE). Disse inngår i en rekke moderne innretninger som elbiler, mobiltelefoner, vindmøller, i medisinsk utstyr og i magneter av ulike slag.

Likevel blir mindre enn en prosent av det vi forbruker gjenvunnet.

Våren 2017 tok Bergfald Miljørådgivere initiativ til å utrede mulighetene for å opprette et gjenvinningsanlegg for sjeldne jordarter. Disse blir blant annet også brukt i lysstoffrør for å få et mer behagelig lys.

Kasserte lysstoffrør fra Norge blir sendt til et behandlingsanlegg i Sverige. Der blir glass og metall sortert ut, og det som gjenstår kalles lampepulver. Og vi har altså sett på mulighetene for å opprette et gjenvinningsanlegg som kan ekstrahere de sjeldne jordartene fra dette lampepulveret.

Kunnskapsgrunnlag

Arbeidet har fått støtte av Renas, Norges ledende returselskap for EE-avfall, og ble tatt opp i Miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge. Sintef Molab har foretatt analyser og tester på våre vegne. V har også vært tatt opp i SkatteFUNN-ordningen.

Gjennom arbeidet har vi kartlagt internasjonale og nasjonale rammebetingelser, produksjon av og framtiden for lampepulver, innholdet av sjeldne jordarter i lampepulver, potensielle kunder, eksisterende teknologier, optimalisering av drift basert på eksisterende anlegg, alternativt råstoff og alternative løsninger, investeringskalkyle m.m.

Vi har besøkt Italia, Belgia, Sverige og flere aktører i Norge, blant annet Herøya industripark i Porsgrunn.

Prisnedgang

Dessverre har prisene på de sjeldne jordarter som finnes i lampepulver sunket så kraftig de siste årene at det ikke er funnet økonomisk levedyktige alternativ for en slik gjenvinningslinje.

– Det er vanskelig å få til private ordninger på gjenvinning om ikke prisene stiger kraftig eller politikerne vedtar andre rammebetingelser. Vi håper at det oppstår muligheter i en ikke alt for sen framtid og at denne rapporten har mye å bidra med som kunnskapsgrunnlag for videre framdrift. Verden trenger å gjenvinne kritiske metaller som dette for å spare miljøet og hindre ressursknapphet. Dessuten er det viktig å sikre egen forsyningslinje i Europa, sier prosjektleder fra Bergfald Miljørådgivere, Marit Schulstok.

Kina kontrollerer det meste av forsyningen og markedet for sjeldne jordarter. Disse grunnstoffene blir i dag utvinnet fra gruvevirksomhet og separert på en svært miljøskadelig måte med mye kjemikalier og et høyt energiforbruk.