Fra karbonbasert til grønn økonomi

Bergfald Miljørådgivere besitter spesiell kompetanse om kritiske mineraler og sjeldne jordarter. Bård Bergfald gjennomfører denne våren 6 webinarer om temaet. Vi legger disse ut i rask rekkefølge etter hvert som de blir ferdige.

Se første del av en webinarserien: Fra karbonbasert til grønn økonomi