Logg inn: miljøregler.no
Eramet

Eramets grønne biprodukt

Eramet Norway er en av verdens mest bærekraftige og lønnsomme produsenter av manganlegeringer. Og øverst på agendaen står kutt i utslipp og gjenbruk av biprodukter.

Bergfald Miljørådgivere har bistått selskapet med å informere om miljø- og kvalitetsmessige fordeler ved bruk av biproduktet silikomangan stein. Dette har blant annet resultert i en informasjonsbrosjyre og et teknisk notat.

Les brosjyren «Grønt biprodukt – Silica Green Stone»

Hvert år lager Eramet Norway ca. 300 000 tonn silikomangan stein. Ved å knuse den grønne steinen til mindre fraksjoner kan den nyttiggjøres til flere formål bl.a. som råstoff i pukk og sement, næringstilsats i jordsmonnet og i bærelag til veiformål.

Økt utnyttelse av det verdifulle biproduktet kan redusere klimagassutslipp og bevare naturmangfoldet.

– Bergfald Miljørådgivere har ved å kombinere sin miljøfaglige og markedsorienterte kompetanse forstått vår teknologi, og omsatt den til etterrettelig fakta-informasjon og en spenstig brosjyre. Nå får vi presentert produktet vårt både korrekt og interessant, samtidig som vi forteller hva vi i Eramet Norway står for, kommenterer Marit Kittilsen, klima- og miljødirektør i Eramet Norway.