Bærekraftig Fiskeoppdrett

Bærekraftig fiskeoppdrett i Telemark

Drangedal og Kragerø kommuner i Telemark har flere naturgitte fordeler som er gunstige for fiskeoppdrett – rikelig tilgang på vann, laksefrie elver og nærhet til kontinentet.

Kan bli en viktig del av landbruksnæringen

Vekst i Grenland, kommunene Drangedal og Kragerø, vil bidra til en mer bærekraftig fiskeoppdrett, som kan bli en viktig del av landbruksnæringen i Telemark.

Vi er glade for å melde at Bergfald Miljørådgivere er hyret for å bistå i arbeidet. Tone Skau Jonassen er prosjektleder.

Minske negativ påvirkning og gjenbruk

Fiskeoppdrett er en viktig næring i rask utvikling, som i varierende grad påvirker omgivelsene. Rømt oppdrettslaks og lakselus kan gi skader på de ville laksebestandene.

Fiskeoppdrett er også kilde til utslipp av næringssalter og slam. Derfor er det viktig å finne fram til driftsformer som gir minst mulig negativ påvirkning og gjenbruk av ressurser som går til spille i dag.