Logg inn: miljøregler.no
Kerstin Ny Portrett

Åtte nye Miljøfyrtårn i februar

Bedrifter som søker grønn sertifisering øker stadig. I løpet av februar har åtte bedrifter blitt sertifisert som Miljøfyrtårn etter veiledning fra Kerstin Siemonsen fra Bergfald Miljørådgivere.

Hille Melbye Arkitekter har vært  drift siden 1955. Historisk har kirker og boliger vært sentrale oppdrag, men i takt med kontorets vekst har porteføljen utvidet seg til å omfatte helsebygg, hoteller, kontorer, næring, idrettsbygg og større flerfunksjonsbygg innenfor både offentlig og privat sektor. I dag teller de 51 ansatte.

De er nå sertifisert etter den såkalte standardmodellen til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Daglig leder, Anna Christensen, er svært glad for bistanden fra Siemonsen. «Takk skal du ha og takk for god hjelp!», sier hun.

Takk for støtten

Selskaps & Serveringsgruppen (SSG) er også blitt sertifisert etter standardmodellen.  SSG arrangerer konferanser, selskap, feiringer, konserter og fester m.m. og er lokalisert i Oslo.

«Takk for støtten og medvirkningen så langt», sier Asbjørn Sagstad, seniorrådgiver og Miljøfyrtårnansvarlig i Stiftelsen Crux. De har nettopp sertifisert hovedkontoret etter den såkalte hovedkontormodellen.

Stiftelsen CRUX (tidligere Kirkens Sosialtjeneste) er en landsomfattende, diakonal og ideell stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialfeltet i Norge. Stiftelsen har virksomheter fra Tromsø til Kristiansand, over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Hovedkontormodellen

Gjensidige har nettopp gjennomført sertifisering av en underliggende enhet i Bergen. Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap som har tilbudt forsikringstjenester i mer enn 200 år.

Samtidig har PEAB fullført sertifisering av to underliggende enheter. Det gjelder Åmotskontoret i region Telemark, Vestfold og Buskerud og Region Innlandet.

«Takk, takk Kerstin. Bare fortsett på den måte som veileder…du var strålende», kommenterer BIM-koordinator og Miljøfyrtårnansvarlig Boris Intihar fra PEAB, Region innlandet.