Logg inn: miljøregler.no
CCU

Alt som kan lages av olje, kan lages av CO2

Ny rapport fra Bergfald Miljørådgivere viser at man kan erstatte alt av olje med CO2. Teknologiene finnes, men krever tilgang til fornybar elektrisitet som vannkraft og vindkraft. CO2 kan splittes sammen med vann og omdannes til nyttige kjemikalier og plast ved hjelp av katalysatorer. Ingen trenger olje lenger – alt kan gjøres med elektrisitet!

Les hele rapporten her:

https://www.industrialgreentech.com/download/igt-rapport-karbonfangst/