Logg inn: miljøregler.no
Miljøstrategi IK Gruppen

Eiendomsselskap med ambisiøs miljøstrategi

IK Gruppen AS er et ledende selskap innen investering, utvikling og drift av bolig- og næringseiendom i Oslo-regionen. Gruppen består av Maya Eiendom AS, Inka Entreprenør AS, Oslo Villautvikling AS og Maya Apartments AS med tilhørende datterselskaper.

Christian Rostock og Gaute Hauglid-Formo fra Bergfald Miljørådgivere har utarbeidet en miljøstrategi på vegne av Maya Eiendom.

Miljøstrategien inneholder selskapets miljømål og hvordan disse oppnås innenfor disse satsningsområdene:

  • Miljøledelse og klima
  • Transport
  • Energibruk
  • Gjenbruk, forbruk og avfall
  • Biodiversitet i urbane områder
  • Bærekraftige materialer