Logg inn: miljøregler.no
Mf Felles 2

Vellykket resertifisering

Selv om vi bistår andre med både sertifisering og resertifisering av Miljøfyrtårn, så må vi fra tid til annen pent finne oss i å settes under lupen selv også.

Heldigvis besto vi!

Bergfald Miljørådgivere har nå gjennomført en vellykket resertifisering som Miljøfyrtårn. Sertifikatet vårt er gyldig i tre nye år, før det er på tide med ny resertifisering. Dette har vært en nyttig gjennomgang av vår egen drift – og muligheter for enda bedre miljøpraksis.

Sertifisør Ann-Mari Arnesen Morelle fra Stiftelsen Miljøfyrtårn kommenterer oss slik:

«Bedriften har et godt HMS-system som ivaretar miljø og miljøarbeidet på en god måte, og er tilgjengelig for alle ansatte. Arbeidsmiljø er godt ivaretatt i både vernerunde og risikovurdering. Innkjøpsveileder finnes og følges opp av miljøansvarlig som også har ansvaret for innkjøpene. Energi og energiforbruket blir fulgt opp av miljøansvarlig. Transport er ivaretatt ved at bedriften har klare retningslinjer som er en del av kontrakten man signere ved ansettelse. Avfall og avfallshåndteringen er i ivaretatt ved at rengjøringspersonell følger opp restavfallet og personalet følger opp glass/metall, papir, plast og matavfallet som tas med av en ansatt da det ikke er sortering av dette hos gårdeier.»

Er din bedrift snart klar for resertifisering? Eller kanskje dere vil sertifisere dere før første gang? Vi bistår gjerne i arbeidet. Se mer her.