Logg inn: miljøregler.no
IMG 3549

Vel feiret og klare for 25 nye år

Takk til alle som var med å gjorde 25-årsdagen vår til en minneverdig kveld!
Flotte gjester, fine hilsninger, smakfull mat, tidvise solgløtt på verandaen og generelt god stemning har gitt energi til nye 25 år i miljørådgivningens tjeneste.

De nye lokalene våre på Grev Wedels plass viste seg å fungere svært bra for midtsommer-feiring. Fra den provisoriske scenen i myldreområdet, sendte både varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam, adm. dir. ved Herøya Industripark, Sverre Gotaas, Elisabeth Gammelsæter fra Norsk Bergindustri, leder i Zero, Marius Holm, og adm. dir. i Avfall Norge, Nancy Strand, fine tilbakemeldinger og gode lykkeønskninger for framtiden.

Slik oppsummerte daglig leder Bård Bergfald selskapets historie og filosofi:

«Det første oppdraget Bergfald Miljørådgivere hadde var for Norges Jeger og Fiskeforbund. Oppdraget gikk ut  på å lage en informasjonsbrosjyre om sur nedbør og hva man kunne gjøre for å motvirke effektene, altså kalking. Den andre kunden vi hadde trengte hjelp til substitusjon av ozonødeleggende gasser. Dette er altså to miljøproblemer, sur nedbør og tap av ozonlaget, som mange vil beskrive som langt på vei løst.

Det som også har skjedd er at solenergi har blitt billigere enn kullkraft og annenhver bil som selges i Norge er elektrisk. Hvis noen av oss hadde sagt det høyt for 25 år siden så ville folk trodd at vi hadde røyket noe rart.

Når man står oppe i vanskelige problemstillinger fra mandag til fredag som ikke synes å rikke på seg kan man lett bli frustrert, og hvis man hører på dommedagsprofeter kan man lett bli deprimert. Ser man imidlertid på alt det positive som har skjedd teknologisk og hvor sterk omstillingskraften er i verden for tiden bør man i stedet bli optimistisk og glad.

Det er fortsatt mye å ta i. For å sitere min forrige sjef, det er miljøproblemer nok til alle! Det jeg kan love dere er at Bergfald Miljørådgivere vil fortsette sitt arbeid. Vi vil løse konkrete miljøproblemer og løfte frem gode løsninger hver dag i årene som kommer. 25 år er en fin start. Vi kan godt ta 25 år til!»

Den velsmakende maten ble levert av Kompass & co. De sysselsetter ungdom og henter overskuddsmat fra butikker i Oslo og Bærum.