Logg inn: miljøregler.no
Gategods Ulefos

Ulefos dropper unødvendig plast og maling

Nær 35 tonn med klimagassutslipp kuttes årlig når vår kunde, Ulefos Jernværk, nå velger bort maling og plastemballasje på gategodset sitt. Det skriver bygg.no etter en pressemelding.

Innkjøpere må ta klimahensyn

Med eget vannkraftverk har Ulefos jernværk allerede det laveste klimafotavtrykket i bransjen. Men det tradisjonsrike selskapet jobber seriøst og langsiktig med bærekraft og vi gratulerer dem med å ha tatt dette viktige og modige skrittet videre.

I Bergfald Miljørådgivere mener vi at innkjøpere ikke kan se bort fra det vesentlige klima- og miljøaspektet som disse produktene representerer når de skal kjøpe nytt gategods framover.

Forurensende og fordyrende skjønnhetstiltak

Maling er ikke nødvendig for verken kvaliteten eller funksjonaliteten, men har kun en kosmetisk funksjon. Plastemballasjen er på sin side kun nødvendig for ikke å skade malingen.

Ved å kutte ut dette fordyrende og forurensende skjønnhetstiltaket forventer Ulefos å redusere sitt karbonfotavtrykk med 14 tonn ved å kutte malingsavfall og 20,5 tonn ved å kutte plastavfall.

Full omlegging

Gategodssortimentet omfatter runde kumlokk og rammer, trekkekummer, rister, sluk, lokale overvannsløsninger og tilbehør.

Det er full stopp på maling og plastemballasje på gategodsprodukter fra Ulefos, og at så snart de eksisterende lagrene er tømt, vil omleggingen være total.