Logg inn: miljøregler.no
Team Photo (1)

Sikret finansiering for langsiktig gruvedrift

Sydvaranger AS har kommet et langt skritt på vei med å få gruva i Sør-Varanger i drift igjen.

Nå har de sikret seg nødvendig kapital fra investeringsfondet Orion Mine Finance. Avtalen innebærer grundige forundersøkelser både med hensyn til drift, miljø og medvirkning i lokalsamfunnet, i tillegg til en investering i fjerning av gråberg for å sikre langsiktig drift og utnyttelse av jern-ressursen i gruve-området.

Driftskonsesjon

De viktigste betingelsene som gjenstår nå er en driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med levelige vilkår, og en endelig investeringsbeslutning fra Orions investeringskomitè.

Sydvaranger håper å være i drift fra 2019. Du kan lese mer på Sydvaranges egen nettside.

Bærekraftig drift

I Bergfald Miljørådgivere er vi glade for å bistå Sydvaranger med å skape en så bærekraftig drift som mulig, både miljømessig, økonomisk og sosialt.

For å bygge ned fossile energikilder og redde klimaet, trenger vi mye jern – blant annet som stål i vindmøller og solcellepaneler og til installasjoner for ulike digitaliseringsløsninger.

Sydvaranger produserer ett av de reneste jernmalmproduktene i verden. Siden det har lite avfallsstoffer i seg, avgir det langt mindre klima-fotavtrykk enn mye annen malm som går inn i stålindustrien.