Logg inn: miljøregler.no
Enova

På Enova-konferansen med prisvinnende islandsk metanol-teknologi

Det islandske selskapet Carbon Recycling International (CRI) tror på Norge som vertsland for en oppskalering av metanol-produksjonen sin. De er på Enova-konferansen som går av stabelen i Trondheim.

– Enovakonferansen har bydd på noen interessante refleksjoner rundt den rollen som privat og offentlig sektor bør ha i finansieringen av den neste industrielle revolusjon og energiovergangen. Norge er svært avanserte på fornybar energi og industriell produksjon, så dette er det rette stedet å være for å starte vår oppskalering og kommersialisering av teknologien vår, sier Benedikt Stefánsson.

Han er direktør for forretningsutvikling i det islandske selskapet Carbon Recycling International (CRI).

Syntetisk metanol

CRI har utviklet en teknologi for å produsere syntetisk metanol fra hydrogen og resirkulert CO2. I kraftanlegg med mer fluktuerende energi fra vind- og solressurser, kan overskuddskraft og karbonutslipp omdannes til flytende brensel og kjemisk råmateriale.

Fordelen med metanol er at det lett kan lagres i kortere eller lengre perioder og transporteres billig over lange avstander. Den ekstra fordelen er netto reduksjon av CO2-fotavtrykk, som kan anvendes i kjemi, energi- og transportsektoren.

18. januar vant de over 70 konkurrenter i den finske konkurransen Wärtsilä’s SparkUp Energy Challenge. CRIs teknologi ble ansett som den som best kan adressere utfordringene ved å integrere 100% fornybare kilder i kraftsystemet.

Vurderer Herøya industripark

CRI har et pilotanlegg som er i drift på Island. Der utnytter de fornybar geotermisk energi til å lage grønn metanol. I Norge håper de å ta i bruk fornybar vannkraft.

Herøya industripark i Porsgrunn er en mulig lokalisering av et større anlegg. Benedikt Stefánsson og Ómar Sigurbjörnsson fra CRI møtte blant andre Gard Madsen fra Herøya industripark i pausen (se bildet).

Enova er den norske statens verktøy for å sikre Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Hvert år avholder de en konferanse med rundt 800 deltakere der de nyeste løsningene og de fremste spydspissene blir presentert.