Logg inn: miljøregler.no
FOTO: RENAS

Om jakten på kritiske metaller

Gjenvinning av kritiske metaller har aldri vært viktigere, skriver Renas på sine nettsider.

Daglig leder i Bergfald Miljørådgivere er intervjuet om den viktige jakten på kritiske metaller.

– Forekomsten av indium bekymrer meg dypt. Det utvinnes kun som biprodukt, og av relativt få aktører. Gjenvinningsmessig er det krevende, selv om det finnes nærmest overalt. Det er utrolig hvor mange dingser som ligger og slenger, det ser jeg selv hjemme. Ipad, smarttelefoner og laptop; Det er ikke mye indium som trengs i hvert produkt, men hele verdikjeden må være rigget for å nyttiggjøre seg det som finnes. Det er den ikke i dag, sier Bård Bergfald til Renas.

Kritiske metaller innbefatter edelmetaller inkludert platinagruppemetaller, sjeldne jordartsmetaller i tillegg til enkelte metalloider som gallium og indium.

Disse metallene er avgjørende nødvendige i en rekke moderne innretninger, som vindmøller, smart-telefoner og elbiler. At de omtales som kritiske skyldes at de produseres i små tonnasjer, med store miljøutfordringer og risiko for ustabile forsyninger. Gjenvinningsgraden av disse er svært lav.

Bergfald Miljørådgivere har på oppdrag for RENAS laget en rapport om gjenvinningsmuligheter for sjeldne jordartsmetaller, gallium og nettopp indium.