Lovovervakning

Ny og bedre lovovervåkningstjeneste fra Bergfald Miljørådgivere

Notisum AB kjøper tjenesten Miljøregler.no fra Bergfald Miljørådgivere. De to selskapene har inngått samarbeid om en ny og enda bedre lovovervåkningstjeneste.

Notisum er en ledende europeisk internettjeneste som tilbyr automatisert lovovervåkning i hele Norden og resten av Europa. Bergfald vil med dette tilby en løsning som er teknisk mer robust og med styrket fokus på kundestøtten.

«Da vi startet Miljøregler for seks år siden, var målet vårt å tilby en god teknisk løsning for hele Norden i kombinasjon med rådgivingstjenester for å støtte våre kunder på best mulig måte. Med Notisum har vi nå funnet en partner med omfattende kompetanse og et system som innfrir våre ønsker. Miljøregler.no har fungert etter hensikten, men har også hatt noen tekniske svakheter. Vi er derfor veldig glade for at nå kan vi utvide med en bedre løsning og samtidig få felles plattform for hele Skandinavia.»

Bård Bergfald, daglig leder Bergfald Miljørådgivere

«Jeg er glad for å kunne ønske alle Miljøregler-kunder velkommen til Notisum om kort tid. Bergfald Miljørådgivere har i mange år gjort en utrolig god jobb med Miljøregler.no og det er nå opp til oss å gi dere en minst like god lovovervåkningstjeneste som tidligere. Vi gleder oss til å samarbeide med Bergfald Miljørådgivere.»

Måns Fornander, daglig leder Notisum

Les mer om lovovervåkningstjenesten på www.bergfald.no.