Logg inn: miljøregler.no
VEAS

Lager drivstoff av slam fra avløp

Vestfjorden avløpsselskap (VEAS) har Norges største renseanlegg i Asker. De holder Oslofjorden ren ved å rense avløpsvannet fra nærmere 700.000 personer i Oslo, Bærum og Asker, i tillegg til deler av Røyken og Nesodden.

I dag utnyttes rågassen, som dannes fra avløpsslammet, til å produsere strøm og varme til eget bruk på anlegget. Nå skal VEAS oppgradere biogassen til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff.

Beregner aminutslipp

Bergfald Miljørådgivere, ved prosjektleder Espen Jørgensen, bidrar i dette arbeidet gjennom beregning og risikoanalyse over aminutslipp på det nye anlegget.

Enova støtter prosjektet med 37,5 millioner kroner. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner.

Klimanøytral virksomhet

– Ved full drift vil vi hvert år kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15 000 tonn CO 2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsingsområder, kommenterer administrerende direktør hos VEAS, Ragnhild Borchgrevink, på egne nettsider.

VEAS er eid av kommunene Oslo, Bærum og Asker.