Logg inn: miljøregler.no
Naturens Skattkammer

La det vokse!

I hagen til Tone Skau Jonassen er det ingen som er overivrige med verken hagesaks eller grassklipper. Det gleder både biene og humlene seg over.

I en kronikk i dagens Varden skriver avdelingslederen i Bergfald Miljørådgivere blant annet om verdien av viltvoksende grønne lunger. Hun viser til naturen som et skattkammer og idébank – ikke bare for alt den gir oss i form av føde og rekreasjon – men også hvordan den inspirerer mennesker til kultur og innovasjon.