Logg inn: miljøregler.no
Fjordporten 780

Kostnadseffektive bygg fra A til Å

Hvorfor LCC er avgjørende for en bygganskaffelse? Hvordan få LCC inn som rutine i prosjekter og eiendomsforvaltningen?

Det er spørsmål som Difi stiller når de inviterer til frokostmøte om livssykluskostnader (LCC) for bygg 7. februar. Johannes Daae fra Bergfald Miljørådgivere er invitert til å prate om eksempel ved bruk av LCC for gulvbelegg.

Hjelp til beslutningstakere og prosjektledere

Difi er statens direktorat for forvaltning og ikt på fagområdene ledelse, organisering, offentlige anskaffelser og digitalisering i offentlig sektor. De legger vekt på at brukerne vil oppleve økt kvalitet på byggene og at verdiskapningen i kommunene og lokalsamfunnet vil øke, dersom man tar hensyn til LCC gjennom hele byggets levetid.

På frokostmøtet vil Difi vise sin nye veileder som vil hjelpe beslutningstakere og prosjektansvarlige i kommuner å ta grep i LCC i bygganskaffelser. Gode råd, konkrete eksempler og enkel metodikk for å vurdere ulike byggalternativer, blir presentert.

Summen av kostnader

Livssykluskostnader (LCC) er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending. Alle offentlige byggeiere og byggherrer er pålagt å vurdere LCC i forbindelse med anskaffelser.

Saken er illustrert med et bilde av det planlagte nybygget «Fjordporten Oslo S» og vinnerutkastet til Reiulf Ramstad Arkitekter AS og C.F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke-Meißner und Partner og Transsolar Climate Engineering. De har hatt fokus på LCC under hele arbeidet.