Logg inn: miljøregler.no
TONE SKAU JONASSEN

Avd.leder Grenland

+47 92 05 26 68

Tone jobber med miljøledelse, i tillegg til å være prosjektleder på en rekke ulike prosjekter, ofte med fokus på tilrettelegging for mer miljøvennlig atferd og transport. Tone er avdelingsleder for Bergfalds Grenlands-kontor.

Hun er utdannet biolog. Og hun har lang erfaring fra miljørelatert arbeid – blant annet som tidligere nestleder i Naturvernforbundet og miljørådgiver i Porsgrunn kommune, hvor hun var kommunens prosjektleder for «Framtidens byer».

NØKKELKOMPETANSE:
  • Miljøtrategi
  • Miljøledelse
  • Prosjektledelse
  • Prossessdriver
  • Kommunikasjon
  • Transport
  • Miljøfyrtårn