Logg inn: miljøregler.no
TOM ERIK ØKLAND

Frilanser – miljøgifter

+47 97 56 17 36

Ble ansatt i Bergfald Miljørådgivere i 2003, og jobber nå som frilanser med spesielt ansvar for saker relatert til forurensede sedimenter, forurenset grunn og shipping. Tidligere rådgiver innen forurensning og miljøgifter i Naturvernforbundet (2001-2003). Journalist og redaktør i åtte år (1993-2001) i ulike publikasjoner, blant annet avisa Varden og Naturvernforbundets medlems- og nyhetsblad. Lang organisasjonserfaring fra blant annet Natur og Ungdom, NNV, Seas at Risk og norske og internasjonale miljøjournalist-organisasjoner. Spisskompetanse innen forurensede sedimenter og forurenset grunn. Sitter i Statens forurensningstilsyns råd for forurensede sedimenter. Dessuten god kompetanse innenfor miljøgifter og shipping. Utdannet kystskipper.

NØKKELKOMPETANSE:
  • Miljøgifter
  • Sedimentforurensning
  • Vannforurensning
  • Grunnforurensning
  • Shipping