Logg inn: miljøregler.no
SARA ALAINEZHAD KJÆRVIK

Miljørådgiver

+47 97 71 90 53

Sara er toksikolog og jobber blant annet med risikovurdering av kjemikalier, miljøgifter, forurensning og avfall.

Hun har bachelorgrad i biologi og mastergrad i toksikologi fra NTNU. I masteroppgaven undersøkte hun effekten av to flammehemmere på vekst og utvikling i fugler. Hun har spisskompetanse innen miljøtoksikologi, økotoksikologi og natur- og miljøkjemi. I tillegg har hun en dyptgående molekylær og fysiologisk forståelse av potensielle toksikologiske effekter i biologiske system.

NØKKELKOMPETANSE:
  • Toksikologi
  • Kjemi
  • Miljøgifter
  • Avfall