Logg inn: miljøregler.no
Vannovervaking Ulefos
Vannovervaking_ulefos
VANNOVERVÅKINGSPROGRAM
– Ulefos Jernværk

Oppdragsgiver: Ulefos Jernværk
Utført: 2015

Høsten 2015 stilte Miljødirektoratet krav om at alle virksomheter med utslippstillatelse skulle gjennomføre et kartlegging av vannforekomster de kunne påvirke.

Bergfald Miljørådgivere utarbeidet i den forbindelse et vannovervåkningsprogram for Ulefos Jernværk og Norsjø. I etterkant utførte vi også selve prøvetakingen og rapporteringen.

KONTAKTPERSON