Logg inn: miljøregler.no
Ie Miltronic 1
Ie_Miltronic_1
SAMSVARSVURDERING
- ISO 14001

Oppdragsgiver: Miltronic
Utført: 2016

Bergfald Miljørådgivere har bistått Miltronic med å utarbeide en liste over samsvarsforpliktelser samt en samsvarsvurdering, med tilhørende rutiner. Dette er en viktig komponent i styringssystemet.

KONTAKTPERSON