Logg inn: miljøregler.no
Pl RiG 4
Pl_RiG_4
Pl_RiG_3
Pl_RiG_2
Pl_RiG_1
PLUKKANALYSE AV HUSHOLDNINGSAVFALL

Oppdragsgiver: Renovasjon i Grenland
Utført: 2014

I 2014 gjorde Bergfald Miljørådgivere en plukkanalyse på oppdrag fra RiG.

En plukkanalyse er en vanlig metode for de interkommunale og kommunale avfallsselskapene for å kontrollere hva husholdningsavfallet inneholder og hvor bra det blir kildesortert.

Analysen inkluderer husholdningsavfall fra Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Plukkanalysen viser hvor bra husholdningsavfallet blir sortert og sammenligner resultatene med tidligere plukkanalyser.

http://rig.no/nyttig/statistikk-og-analyser/plukkanalyser/plukkanalyse-2014

KONTAKTPERSON