Logg inn: miljøregler.no

REDUSERE MILJØBELASTNING

Redusert miljøbelastning blir for mange en stadig viktigere konkurransefaktor.

Strengere krav

Både private og offentlige innkjøpere setter stadig strengere krav til miljøbelastning av produkter og tjenester de kjøper inn. Mange selskaper opplever også at dette fører til at man bruker mindre ressurser og på den måten sparer penger. Redusert miljøbelastning er også viktig for selskapers forhold til sine naboer og øvrig sivilsamfunn.

Foreslå løsninger

Bergfald Miljørådgivere kan analysere alle utslipp og komme med konkrete løsningsforslag som reduserer miljøbelastningen for alle områder fra innkjøp og transport av råvarer til produksjon. Vi tilbyr også dokumentasjon av forbedringer og miljøkommunikasjon.

KONTAKTPERSON