Logg inn: miljøregler.no

PLUKKANALYSER

En plukkanalyse er en vanlig metode for de interkommunale og kommunale avfallsselskapene. Analysen brukes for å kontrollere hva husholdsavfallet inneholder og hvor bra det blir kildesortert.

Bergfald Miljørådgivere gjennomfører plukkanalyser i henhold til Avfall Norges veileder.

KONTAKTPERSON