Logg inn: miljøregler.no

MYNDIGHETSKONTAKT

Mange virksomheter trenger god kontakt med regulerende myndigheter, enten det dreier som om å innhente tillatelser til virksomhet, eller et uhell har inntruffet og det er behov for en rask avklaring av situasjonen.

Kjenner systemet

Bergfald Miljørådgivere har ansatte som selv har jobbet for regulerende myndigheter, slik at vi er kjent med regelverket og prosedyrene. Vi hjelper virksomheter som har kommet i vanskeligheter og tilbyr gjerne assistanse helt frem til permanent løsning på den uønskede situasjonen.

Relevant ekspertise

  • Innhente utslippstillatelse etter forurensningsloven
  • Vurdere overholdelse av juridiske miljøforpliktelser som et produkt eller virksomhet er underlagt
  • Vurdere om en virksomhet innfrir BAT kravene som følger av industriutslippsdirektivet
  • Følge opp en virksomhets forpliktelser som følger av vannrammedirektivet
  • Krisehåndtering
KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88