Logg inn: miljøregler.no

MILJØVURDERINGER & RISIKOANALYSER

Det finnes mange situasjoner der en miljøvurdering kan være nyttig eller nødvendig.

Ny teknologi eller ny virksomhet

Ved etablering av ny virksomhet som trenger utslippstillatelse vil en slik vurdering svært ofte være påkrevd.

Dersom ny teknologi tas i bruk eller andre prosessendringer oppstår i en produksjonsvirksomhet kan det også være påkrevd å vurdere om miljøtilstanden har endret seg i vesentlig grad.

Ulike vurderinger

Vurderingene vil variere etter hvilke belastninger som er aktuelle. For enkelte typer belastninger finnes det veiledere for hvordan belastningen skal kunne beregnes.

Dette gjelder for eksempel for beregning av miljørisiko ved utslipp av stoffer til vann, eller ved beregning av om et mineral egner seg til bruk som overdekkingsmateriale ved overdekking av forurenset sjøbunn.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88