Logg inn: miljøregler.no

MILJØVENNLIGE INNKJØP

I takt med at flere aktører stiller miljøkrav blir det viktig for å virksomheter å ikke kun jobbe med å redusere sine egne negative miljøaspekter, men å også velge leverandører med tanke på deres miljøprestasjoner.

Aktiv innsats

Denne typen av krav blir også stadig vanligere i standarder og sertifiseringer. I den reviderte versjonen av ISO-standarden for miljøstyringssystem stilles f.eks strengere krav til at virksomheter har kontroll over hele livssyklusen over sitt produkt eller sin tjeneste. Med andre ord må man aktivt jobbe for at gjøre så miljøvennlige innkjøp som mulig.

Bistår virksomheter

Bergfald Miljørådgivere bistår virksomheter i både offentlig og privat sektor med å gjøre miljøvennlige innkjøp; vi bistår med utarbeidelse av innkjøpsveiledere, gjennomgang av leverandørers miljøaspekter- og prestasjoner, og utforming av kontraktskrav etc.

Relevant ekspertise

  • Krav til leverandører
  • Innkjøpsveileder
  • Kontraktskrav
  • Leverandørutvikling
KONTAKTPERSON