Logg inn: miljøregler.no

MILJØTEKNISKE UNDERSØKELSER

For å få tillatelse til å gjennomføre en rekke fysiske inngrep er man pålagt å foreta miljøundersøkelser. Ved overtakelse av eiendom kan det være fornuftig å gjennomføre en «due diligence»-prosess slik at en unngår å bli juridisk ansvarlig for kostbare forurensninger som følger med eiendommen.

Ulike tiltak

Eksempler på tiltak som krever en miljømessig undersøkelse før tillatelse blir gitt er:

  • Rivning av bygg
  • Opprydding i forurenset grunn
  • Mudring i marinaer, havner osv.

Hele prosessen

Bergfald Miljørådgivere gjennomfører slike undersøkelser i sin helhet fra planlegging av undersøkelsen, prøveuttak, rapportering og helt frem til dokumentasjon av godkjent gjennomført tiltak.

Vi håndterer også de juridiske sidene av saken og myndighetskontakt dersom dette er ønskelig.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88