Logg inn: miljøregler.no

MILJØFYRTÅRN

Miljøfyrtårn er Norges vanligste miljøsertifisering, med over 5000 virksomheter som er Miljøfyrtårnsertifisert. Til skilnad fra andre miljøsertifiseringer inkluderer Miljøfyrtårn også helse og sikkerhet, hvilket gjør at sertifikatet viser at virksomheten har vel fungerende HMS-system, med vekt på ytre miljø.

En Miljøfyrtårnsertifisering bidrar til:

  • å redusere virksomhetens miljøbelastning på omgivelsene
  • å redusere driftskostnader knyttet til energi
  • å øke trivselen og bedre arbeidsmiljøet
  • at det etableres ledelses- og driftsrutiner som sikrer miljøoppfølging også etter sertifisering
  • å gjøre ansatte mer miljøbevisste
  • å gi et konkurransefortrinn i markedet ved at bedriften blir kjent som en «grønn» virksomhet som tar miljø på alvor.

Hvilke virksomheter kan bli Miljøfyrtårnsertifisert?

Miljøfyrtårn passer både små bedrifter til større konserner. Er det fler en 6 enheter som skal sertifiseres i samme virksomhet bør hovedkontormodellen benyttes. Da man også benytte seg av en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent. Alle Bergfald sine Miljøfyrtårnkonsulenter er også godkjente hovedkonsulenter.

Offentlig godkjent

Miljøfyrtårn godkjennes som også dokumentasjon på miljøstyringssystem som kan benyttes i forbindelse med offentlige anskaffelser på samme linje som ISO 14001 og EMAS.

Hva kan Bergfald bistå med?

Bergfald Miljørådgivere har hjulpet virksomheter med Miljøfyrtårnsertifisering siden 2006 og har per dags dato bistått over 170 virksomheter til å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Bergfald bistår både ved førstegangssertifiseringer og resertifiseringer, gjennom å lede arbeidet med innledende miljøanalyse (GAP-analyse) i henhold til de relevante kriteriene fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi kan videre bistå i utarbeidelse av maler, metoder og formidling av informasjon ut mot leverandører, ansatte og evt. andre relevante grupper.

Ønsker du tilbud på konsulentbistand for Miljøfyrtårnsertifisering?

Vennligst fyll ut skjemaet under så vil vi komme med et tilbud og en prosjektbeskrivelse så raskt vi kan:

Navn på virksomhet (obligatorisk)

Organisasjonsnummer

Antall årsverk

Antall lokasjoner som skal sertifiseres

Kontaktperson (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefonnummer

KONTAKTPERSONER
Kerstin Siemonsen

Kerstin Siemonsen

T: +47 998 61 419

Tone Skau Jonassen

Tone Skau Jonassen

T: +47 92 05 26 68