Logg inn: miljøregler.no

MÅLE- & OVERVÅKINGSPROGRAMMER

For selskaper med utslippstillatelse er det viktig å kunne måle og følge opp sine utslipp. Overvåkningsprogrammer kan brukes for å dokumentere nå-tilstanden som et engangstilfelle eller til å følge utslipp og påvirkning over tid.

Bergfald Miljørådgivere tilbyr komplette måle- og overvåkningsprogrammer i tråd med myndighetenes krav og kundens behov.

KONTAKTPERSON