Logg inn: miljøregler.no

KLIMA- & MILJØREGNSKAP

Beregning av klima- eller miljøbelastningen ved et produkt eller aktivitet er ofte nødvendig for å identifisere forbedringspotensialer. I forbindelse med miljøstyringssystemer slik som ISO 14001 kan slike beregninger være påkrevd for at sertifiseringen skal kunne beholdes.

Bergfald Miljørådgivere tilbyr en rekke forskjellige beregningsmodeller, men de mest populære er disse:

Klimaspor etter GHG Protocol

Modellen omfatter beregning av klimapåvirkningen fra både produkter og aktiviteter. Modellen tillater beregning også for komplekse systemer, for eksempel utslippet fra en hel kommune.

Modellen omfatter både direkte og indirekte påvirkning fra aktiviteten, men omfatter ikke livssyklus-betraktninger. Som eksempel beregnes utslippet fra produksjon av elektrisk kraft, men ikke fra fremstilling av stålet i høyspentmastene som fører kraften frem til forbruker.

Livssyklusanalyser (LCA)

Bergfald Miljørådgivere utfører livssyklusanalyser etter ISO 14040 standarden. En livssyklusanalyse er en beregning av påvirkningen som et produkt eller en aktivitet har på miljøet. Svært mange miljøpåvirkninger inkluderes, som ressursuttak, vannforbruk, klimautslipp, slitasje på infrastruktur, forurensning ved fremstilling og bruk og håndtering når produktets levetid er over.

Beregningen kan utføres på forenklet vis, det vil si vugge til fabrikkport. Eller det kan gjøres mer omfattende, som inkluderer fra vugge til grav.

KONTAKTPERSON
Christian Rostock

Christian Rostock

T: +47 92 26 80 88