Logg inn: miljøregler.no

ISO 14001 & EMAS

ISO 14001 er den vanligste miljøsertifiseringen i verden. Standarden utgis av International Organization for Standardization (i Norge er Standard Norge).

Miljøsertifiseringen hjelper virksomheter at utarbeide et miljøstyringssystem som hele tiden leder til kontinuerlig forbedring av virksomhetens miljøprestanda. Alle virksomheter kan sertifiseres etter standarden, men i praksis er den ofte mer hensiktsmessig for lite større virksomheter og/eller virksomheter som finnes i flere land.

Ny ISO-standard

I september 2015 kom den nye versjonen av standarden ut. Alle sertifiserte virksomheter må innen 3 år, dvs. før september 2017, gå over til den nye versjonen.

Bergfald Miljørådgivere bistår virksomheter med konsulentbistånd i forbindelse med ISO 14001-sertifisering.

EMAS

EMAS er et miljøstyringssystem som har blitt utarbeidet av den Europeiske Kommisjonen. EMAS er meget lik ISO 14001:2004. Den største forskjellen er at EMAS stiller større krav til hva som må kommuniseres eksternt av virksomhetens miljøstyringssystem.

EMAS kan være aktuellt for bedrifter som jobber mot virksomheter i det europeiske markedet som stiller krav om EMAS til sine leverandører.

Bergfald Miljørådgivere bistår virksomheter med konsulentbistånd i forbindelse med EMAS-sertifisering.

KONTAKTPERSON