Logg inn: miljøregler.no

INNLEID MILJØAVDELING

Ikke alle virksomheter har ressurser eller er tjent med å ansette sin egen miljøsjef og organisere en egen miljøavdeling.

Bergfald Miljørådgivere håndterer ALLE miljøforhold for din virksomhet!

God miljøledelse krever kunnskap og kan ikke løses med systemer alene. Bergfald Miljørådgivere var den første rene miljørådgivningsbedriften i Norge. Vi har derfor lang erfaring og kjenner miljøutfordringene fra alle type virksomheter. Vi har spesielt god kjennskap til miljøledelse av landbasert industri.

Med vår spisskompetanse kan vi fylle systemene med innhold tilpasset din bedrift. Ved bruk av anerkjente ordninger som ISO 14001, Miljøfyrtårn og Svanemerking av produkter, kan vi ta totalansvar for miljøledelsen i din virksomhet.

Relevant ekspertise:

  • Myndighetskontakt
  • Miljøkrav og regelverk
  • Konsesjoner
  • Konsekvensutredninger
  • EPD
  • Svanemerking
  • Miljøfyrtårn
  • ISO
  • Økodesign
KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50