Logg inn: miljøregler.no

FORSKNING, UTREDNING & LITTERATURSTUDIER

For å ta fornuftige beslutninger er det nødvendig å ha oversikt over fakta. I noen tilfeller er det tilstrekkelig å finne ut hvilken kunnskap som allerede er tilgjengelig om et tema. I andre sammenhenger er det avgjørende å gjøre egne undersøkelser for å skaffe ytterligere innsikt.

Kontinuerlige forbedringer

I Bergfald Miljøarbeidere tar vi mål av oss på å ha et best mulig faktagrunnlag for det vi gjør. Konsekvensen er at de ansatte både tilegner seg detaljert kunnskap om en rekke temaer, og blir vant til å fremskaffe og sammenfatte ny innsikt.

Dette er nyttig for vårt daglige miljørådgiverarbeid, men kan også utnyttes av kunder som har behov for å skaffe seg oversikt, eller ny innsikt, i et tema.

Relevant ekspertise

  • Fageksperter innen en rekke bærekraftrelaterte temaer
  • Flere med doktorgrad (både ansatt og tilknyttet)
  • Lang erfaring med å skape oversikt over kunnskap
KONTAKTPERSON
Bård Bergfald

Bård Bergfald

T: +47 90 54 61 50