Logg inn: miljøregler.no

FOREDRAG & KURS

Verden er i rask endring og det grønne skiftet krever hyppige oppdateringer for å henge med.

Bergfald Miljørådgivere tilbyr skreddersydde kurs og foredrag innen alle våre fagområder. Vi holder foredrag på seminarer og konferanser eller stille opp i møter i foreninger.  Vi utvikler og holder også korte og lengre  kurs.

Temaer som morgendagens gruveindustri, sjeldne jordarter og deres betydning i det grønne skiftet, bærekraftig adferd, miljøkommunikasjon, LCA, avfall og resirkulering, miljøledelse i bedriftene m.m. er blant det vi dekker.

KONTAKTPERSON
Dr. Johannes Daae

Dr. Johannes Daae

T: +47 99 00 53 56