Logg inn: miljøregler.no

BÆREKRAFTIG ADFERD

Designet av produkter, tjenester og systemer påvirker hvordan de blir brukt og dermed også miljøbelastningen relatert til bruken. I mange tilfeller vil den største belastningen i livsløpet til et produkt være når det blir brukt. Å redusere dette vil ha stor betydning.

Bærekraftig adferd – fornøyde kunder

Bergfald Miljørådgivere designer produkter, tjenester og systemer slik at de blir brukt på den mest bærekraftige måten. Dette vil ikke bare kunne redusere miljøbelastningen, men vil også kunne resultere i bedre brukeropplevelse fordi interaksjonen mellom bruker og produkt blir gjennomarbeidet og designet på en god måte.

I mange tilfeller vil også den forbedrede interaksjonen med produktet redusere ressursbruken eller forlenge levetiden til produktet, og dermed også medføre kostnadsbesparelser for sluttbrukeren.

Gode reisevaner

Veitrafikken er Norges tredje største kilde til klimagassutslipp. 20 prosent av Norges samlede klimagassutslipp skyldes transport på vei. Vi bistår virksomheter som vil redusere ulempene ved sin transportmiddelbruk og endre sine reisevaner.

Relevant ekspertise

  • Design for bærekraftig adferd
  • Brukerstudier
  • Menneske-produkt interaksjonsdesign
  • Adferdspsykologi
KONTAKTPERSON
Dr. Johannes Daae

Dr. Johannes Daae

T: +47 99 00 53 56