Logg inn: miljøregler.no
Flasketest Web 1

Drikkeflaskene du bør styre unna – og de som er gode

Flere av drikkeflaskene på markedet – også dem som er spesielt rettet mot barn – lekker helseskadelige stoffer. Det viser en undersøkelse foretatt av Forbrukerrådet med hjelp av blant andre Bergfald Miljørådgivere.

Flere av de testede drikkeflaskene lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer, om enn i svært små mengder.

Testen er utført som en analyse av hvor mye ulike skadelige stoffer som lekker ut i væsken i flaskene. Det er gjort flere funn av stoffer som er forbudt eller begrenset bruksmessig gjennom gjeldende lovverk, men nivåene ligger i alle tilfeller langt under gjeldende grenseverdier. Derfor er det ikke hver enkelt drikkeflaske som gir grunn til bekymring alene, men at den sammen med andre produkter kan bidra til en total eksponering av kjemikalier som kan medføre helsefare, heter det på nettsiden til Forbrukerrådet.

– Vi fant likevel overraskende mange uheldige stoffer, blant dem flere regulerte giftstoffer. Flere av flaskene lekker både fosfororganiske og bromerte flammehemmere i tillegg til mange andre kjemikalier vi bør ha minst mulig av, og som derfor er regulert. Mange av flaskene brukes av barn i barnehager og skoler, sier Instefjord.

«Behållare» fra Ikea og «Sistema square» fra Coop Obs er de to som kommer best ut i testen. De lekker færre skadelige stoffer og i langt mindre mengder enn de andre flaskene. Sanrio Hello Kitty fra Toys R Us kommer aller dårligst ut. Du kan lese mer om de testede flaskene her.