Logg inn: miljøregler.no
Kerstin Ny Portrett

Disse er blitt Miljøfyrtårn på tampen av året

I løpet av de siste månedene av 2018 har Kerstin Siemonsen og Tone Skau Jonassen i Bergfald Miljørådgivere bistått flere bedrifter og organisasjoner på veien mot sertifisering og resertifisering som Miljøfyrtårn.

Hafslund Strøm er en av Norges største strømleverandører, og leverer strøm til både privat- og bedriftsmarkedet. De er nettopp blitt sertifisert.

Både Skovheim Allsenter og Kirkens bymisjon barneverntiltak er underliggende enheter av Kirkens bymisjon. De er sertifisert etter den såkalte hovedkontormodellen.

Resertifiseringer

I tillegg er NSW Arkitektur, Peab, Haukeliseter fjellstue og Paulus sykehjem blitt resertifisert.

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskaper med cirka 15 000 ansatte og en årlig omsetning på cirka 52 milliarder svenske kroner. De er nettopp resertifisert etter hovedkontormodellen.

NSW Arkitektur (tidligere Narud Stokke Wiig Arkitekter) er et uavhengig arkitektfirma med kontorer i Oslo, Hamar og i Svolvær i Lofoten.

Haukeliseter fjellstue ligger midt på fjellet mellom øst og vest, ved inngangen til Hardangervidda nasjonalpark. Den hører til Den norske turistforening og er Stavanger turistforenings største hytte med cirka 20.000 gjestedøgn i året.

Paulus sykehjem er en underliggende enhet av Attendo omsorg. Attendo er et av Nordens ledende omsorgsforetak, med virksomhet innen felt som eldreomsorg, omsorg for funksjonshemmede og barnevern/yngre flyktninger. De har ca 16 000 medarbeidere i Sverige, Finland, Danmark og Norge.

Anerkjent miljøsertifisering

Siden 2004 har Bergfald Miljørådgivere bistått godt over 200 virksomheter i ulike typer bransjer med førstegangssertifisering og/eller resertifisering som Miljøfyrtårn. Det dreier seg om alt fra små virksomheter med mindre enn 5 årsverk til og store konserner som sertifiseres i henhold til hovedkontormodellen.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, blir Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.