Logg inn: miljøregler.no
Team Johannes

Bærekraftig utdanning – for fremtidens skyld

OsloMet er det studenter som fordyper seg i produksjonsdesign med spesielt fokus på økodesign, bærekraft og samfunnsansvar. En av lærerne er førsteamanuensis Johannes Daae som også er økodesigner ved Bergfald Miljørådgivere.

– Bærekraftig produktdesign er absolutt en trend i tiden, men også noe som kommer til å forbli avgjørende i overskuelig framtid. På Masterstudiet har vi 23 studenter, hvorav mange er fra andre land enn Norge. Vi har studenter fra land som Iran, Kasakhstan, Hellas, Libanon, Kina og England, sier Daae i denne artikkelen på renas.no.

Daae er utdannet produktdesigner, og har en mastergrad i Interaksjonsdesign og doktorgrad innen temaet «Design for bærekraftig adferd», som også studiet ved OsloMet tar for seg.

Design for sirkulærøkonomien

For å nå målene i sirkulærøkonomien – for å sikre så stor grad av gjenbruk og gjenvinning som mulig av de produktene vi omgår oss med – er bærekraftig design en av nøklene. Designes produktene på den rette måten, er det lettere å gjenbruke dem eller sortere dem ut i de enkelte bærekraftige bestanddelene til gjenvinning.

Da er det ikke bare materialvalget som er av betydning. Aspekter som levetiden til produktet, hvor lenge det faktisk vil bli brukt, funksjon, hva som skjer med produktet etter endt levetid, eller om vi faktisk trenger produktet, er også av stor betydning.

Bærekraftig karriere

På grunn av økt press for å oppnå nasjonale og internasjonale miljømål vil kunnskaper om bærekraftig produktdesign være svært etterspurt i årene som kommer.

– Estetikk, bærekraft, innovasjon og kreative problemløsningsmetoder preger mye av studieprogrammet. Etter endt master vil kandidatene kunne jobbe som fagfolk i alle typer designrelaterte arbeid. Mitt mål er å sørge for at de ikke bare vil kunne gjennomføre en komplett designprosess, men at de også gjør det på en bærekraftig måte, sier Daae til Renas.