Logg inn: miljøregler.no
Width 680.height 330.mode Crop.Anchor Topleft

Miljøgifter i husstøvet

Hverdagslige gjenstander som allværsjakker, møbler, kosmetikk og elektroniske duppedingser tar med seg miljøgifter inn i husene våre. Og der parer disse miljøgiftene seg med det det mer ufarlige husstøvet.

– Mengdene miljøgifter vi får i oss fra støv er lave sammenliknet med mat og andre kilder. Det er ikke hver enkelt kilde til miljøgifter som bekymrer oss mest, men den totale belastningen fra miljøgifter over tid, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding på direktoratets nettsider.

Bergfald Miljørådgivere har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, sammenstilt eksisterende kunnskap om kjente miljøgifter i husstøvet vårt og hvordan miljøgiftene havner der. Rapporten kan lastes i sin helhet ned her.

Kildene til miljøgifter i støv er i hovedsak produkter vi tar med inn i huset. Hyppigst finner vi perfluorerte stoffer som blant annet brukes allværsjakker og kjøkkenutstyr på grunn av sine fett-og vannavstøtende egenskaper, og bromerte og fosfororganiske flammehemmere som brukes for å gjøre elektriske og elektroniske produkter og tekstiler mindre brannfarlige.

Støv kan i prinsippet binde alle typer miljøgifter til seg, og de fleste miljøgiftene man har lett etter har man funnet i støv innendørs. Støv på og rundt elektriske og elektronisk produkter kan ha høyere innhold av miljøgifter enn støv andre steder i huset. Dette gjelder spesielt flammehemmende forbindelser.

Resultatene av funnene fra Bergfald Miljørådgivere er også gjengitt på dinside.no.